VILD

VILD staat voor Verkeers Informatie Locatie Database. Deze database wordt door de diensten ‘Verkeerscentrale Nederland (VCNL)’  en de Data en ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat gebruikt voor het verstrekken van verkeersinformatie aan weggebruikers via de service providers. De VILD bevat alle A-wegen en N-wegen. De A-wegen zijn over de grens in België en Duitsland verlengd met de aangesloten A-wegen tot aan een door Centrico gedefinieerde crossborder lijn. Daarnaast zijn er vanaf versie 5.0 ook stedelijk routes opgenomen.

NDW-VILD

De NDW-VILD is een tijdelijke aanvulling op de VILD met meetlocaties (Actuele Verkeersgegevens) die recent zijn toegevoegd aan het netwerk en nog niet in de formele VILD zijn opgenomen.

Huidige versie

De VILD wordt regelmatig geactualiseerd. Op 13 juni 2018 is de VILD5.16.A in productie genomen. De laatste versies van de VILD en NDW-VILD zijn hieronder te downloaden (direkt vanaf de NDW-website).

VILD5.16.A (geldig vanaf 13 juni 2018)

NDW VILD5.16.A (geldig vanaf 13 juni 2018)

Op 23 januari 2019 gaat de VILD5.17.A in productie. Deze versies van de VILD en NDW-VILD zijn hieronder te downloaden (direkt vanaf de NDW-website).

VILD5.17A (geldig vanaf 23 januari 2019)