Anonymous Login
2021-01-15 14:09 UTC

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000005RDS-TMC[All Projects] Generalpublic2019-11-05 12:31
Reporterguest 
PrioritynormalSeveritytrivialReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
Summary0000005: Knooppunt Rijnsweerd niet opgenomen in TMC tabel
DescriptionRecentelijk is mij opgevallen dat knooppunt Rijnsweerd niet is opgenomen in de (huidige) TMC tabel en dit geeft een onjuist beeld van de verkeerssituatie op dit knooppunt en nabijgelegen afslag/oprit UMC/Uithof. Graag doe ik hierbij het verzoek om knooppunt Rijnsweerd en afslag/oprit UMC/Uithof op te nemen in de volgende versie van de TMC tabel .

TagsNo tags attached.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Upload File
Select File
Maximum size: 2,097 KB
+Upload File

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes