Anonymous Login
2020-10-01 07:46 UTC

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000004RDS-TMC[All Projects] Generalpublic2017-07-10 13:08
ReporterTom 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionopen 
Summary0000004: Geen afstemming bij gebruik locatietabel en eventcoderingen
DescriptionMOGIN constateert aan de hand van het RDS-TMC rapport* dat er geen afstemming is voor het gebruik van de laatste versies van de locatietabel en de eventcoderingen.

* meer info: vraag secretariaat MOGIN
TagsNo tags attached.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000003

administrator (administrator)

Door onvoldoende afstemming tussen locatietabel en eventcoderingen is het voorgekomen dat er foutieve verkeersinformatie werd getoond in de navigatiesystemen. MOGIN heeft de bron (Be-Mobile) geattendeerd op verkeerd gebruik van de locatietabel.
+Notes