Anonymous Login
2020-10-01 08:17 UTC

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000001DATEX II[All Projects] Generalpublic2017-09-18 08:59
ReporterTom 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionsuspended 
Summary0000001: Ontsluiting parkeerdata middels DATEX-II onvoldoende
DescriptionWordt gewerkt door diverse partijen aan ontsluiting van parkeerdata. Inmiddels zijn er afspraken over het gebruik van DATEX-II voor deze data, maar ontsluiting van data en dialoog hierover verloopt langzaam.

TagsNo tags attached.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000001

administrator (administrator)

Er is onvoldoende vraag om dit actief op te pakken. Deze issue wordt voorlopig “geparkeerd”. MOGIN heeft hiervan kennis genomen en proeft geen urgentie op dit moment.
+Notes