Page 1 of 1

Lite versie van het dataformat

Posted: Thu 03 Jan 2019, 08:30
by Mogin
Genereren van een lite versie als profiel op grotere standaard is mogelijk. Wat moet er in de lite versie worden opgenomen?

Re: Lite versie van het dataformat

Posted: Thu 03 Jan 2019, 09:11
by Mogin
Tijdens het overleg werd gevraagd of er behoefte is aan een ‘light import profiel’ en hoe dat er dan uit zou moeten zien.

Wij verwerken bij Dufec vele honderden fietstellingen per jaar, van verschillende dataleveranciers. In bijna alle gevallen gaat het om uurcijfers per rijrichting zonder classificatie en snelheden. Een eenvoudige import met alleen het totaal aantal fietsers/tweewielers per uur en per richting (heen+terug) wat mij betreft een prettige aanvulling zijn op de complexere import.

Vriendelijke groet,
Roel Ermens