Page 1 of 1

14 - Wijzigingsvoorstel NP 2015-2 Aanpassing gebruik OpenLR

Posted: Mon 14 Oct 2019, 06:40
by Mogin
In de bijlage het Wijzigingsvoorstel NP 2015-2 Aanpassing gebruik OpenLR

Dit wijzigingsvoorstel betreft:
OpenLR wordt voortaan alleen in binair formaat aangeleverd en verstuurd in de datastromen