Page 1 of 1

01 - Wijzigingsvoorstel NP 2015-2 Vervallen verplichting VILD LR

Posted: Wed 20 Sep 2017, 14:36
by MartinNDW
In de bijlage het Wijzigingsvoorstel NP 2015-2 Vervallen verplichting VILD LR

Dit wijzigingsvoorstel betreft:
Toestaan aanleveren locaties zonder VILD locatiereferentie (met alleen coördinaten en lane+carriageway informatie) indien geen valide VILD locaties beschikbaar zijn.

Re: 01 - Wijzigingsvoorstel NP 2015-2 Vervallen verplichting VILD LR

Posted: Mon 18 Dec 2017, 13:54
by MartinNDW
Aangepaste versie
De betreffende paragraaf van het NP2015-2 toegevoegd